Iaith/language

basged

Nifer o eitemau: 0

Mae'r fasged yn wag

 

Siopa'n ddiogel


Rydym yn derbyn y cardiau canlynol:

Payments we accept

Dysgu Chwarae gyda Dewin 2

Dysgu Chwarae gyda Dewin 2
Mwy o weithgareddau CD-Rom hudolus i blant yn y Cyfnod Sylfaen, 3-7 oed.

Mae 3 thema newydd i ddewis ohonynt sef:
- Yn yr ardd
- Patrymau
- Anifeiliaid y Byd

O fewn pob un o'r themau mae modd i'r plant chwarae pum gweithgaredd:
- dot i ddot
- llyfr stori
- creu llun
- swigod
- sticer