categorïau
 
oedran

Chwilio am eitem yn ôl oedran:

 

Iaith/language

basged

Nifer o eitemau: 0

Mae'r fasged yn wag

 

Siopa'n ddiogel


Rydym yn derbyn y cardiau canlynol:

Payments we accept

Telerau

Anfoneb
Os ydych yn gwneud cais am anfoneb wrth gosod archeb, fe fydd eich nwyddau yn cael eu dosbarthu unwaith rydym wedi derbyn taliad llawn am yr archeb.

Gostyngiadau
Os oes gennych god gostyngiad mae angen i chi ei nodi yn y blwch perthnasol wrth i chi dalu am eich nwyddau. Bydd cod gostyngiad cylchoedd meithrin cofrestredig y Mudiad yn cael ei ychwanegu yn awtomatig wrth greu cyfrif. Dim ond un cynnig arbennig sydd yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer pob archeb.

Costau Cludo a Gwasanaethau Eraill
Os ydych yn dychwelyd nwyddau am eu bod yn wallus neu bod camgymeriad wedi ei wneud gennym ni, byddwn yn ad-dalu unrhyw gostau cludo y bu'n rhaid i chi dalu er mwyn dychwelyd yr eitem. Mewn unrhyw achos arall, chi fydd yn gyfrifol am gostau unrhyw wasanaeth arall a ddarperir i chi mewn perthynas a'r nwyddau.

Dychwelyd Eitemau
Cyn dychwelyd unrhyw nwyddau, cysylltwch gyda Siop Dewin a Doti naill ai drwy ffonio 01970 639622 neu e-bostio post@siopdewinadoti.cymru . Nodwch yn glir y rhesymau dros eu dychwelyd, paciwch nhwn ofalus, a dychwelwch y pecyn ir cyfeiriad isod:

Siop Dewin a Doti, Y Ganolfan Integredig, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Argymhellwn eich bod yn defnyddior gwasanaeth postio wedi ei gofrestru.

Nwyddau Diffygiol
Gellir dychwelyd unrhyw eitem o fewn 30 diwrnod oi brynu os ywr eitem hwnnw yn ddiffygiol. Noder: ni fyddwn yn derbyn nwyddau a ddychwelwyd wedi eu hagor oni fyddent yn ddiffygiol. Byddwn yn falch o ad-dalu unrhyw gostau cludo neu bostio. Os dychwelir nwyddau gwallus, bydd Siop Dewin a Doti yn darparu copi newydd or adnodd lle bon bosib. Mewn sefyllfaoedd ble nad ywn bosib byddwn yn ad-dalu pris llawn y nwyddau.

Canslo Eitem
O dan y Rheoliadau Prydeinig Gwerthu o Bell, mae gennych yr hawl i ganslo unrhyw gytundeb prynu o fewn 7 niwrnod i dderbyn y nwyddau. Mae hyn yn berthnasol ir holl nwyddau, nid oes modd dileu unrhyw gytundeb ynglŷn phrynu fideo, DVD, CD, cast neu gynnyrch os yw wedi cael ei ddefnyddio. I ddileur gytundeb prynu rhowch nodyn gydar eitem yn dweud beth yw'r rheswm am ei ddychwelyd. Paciwch yr eitem ai ddychwelyd o fewn 7 niwrnod gwaith o dyddiad ei dderbyn. Chi fydd yn gyfrifol am gostaur cludiant. Argymhellwn eich bod yn defnyddior gwasanaeth postio wedi ei gofrestru.