categorïau
 
oedran

Chwilio am eitem yn ôl oedran:

 

Iaith/language

basged

Nifer o eitemau: 0

Mae'r fasged yn wag

 

Siopa'n ddiogel


Rydym yn derbyn y cardiau canlynol:

Payments we accept

Polisi Cyfrinachedd

Rydym yn ymrwymo i amddiffyn eich manylion personol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei dderbyn gennych yn gyfreithiol (gan gydymffurfio 'r Ddeddf Diogelwch Data 1998).

Byddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch am ddau reswm: yn gyntaf, ar gyfer prosesu eich archeb, ac yn ail ar gyfer cynnig y gwasanaeth gorau posib i chi.

Ni fyddwn yn eich e-bostio yn y dyfodol heb eich caniatd.

Byddwn yn rhoir cyfle i chi ddiddymu eich gwybodaeth o'r rhestr e-bostio ac felly peidio derbyn negeseuon marchnata gennym yn y dyfodol.

Y math o fanylion y byddwn ei angen gennych yw:
Eich enw
Eich Cyfeiriad
Eich rhif ffn
Eich cyfeiriad e-bost
Byddwn yn cadw gwybodaeth am gwsmeriaid er mwyn cyflymur broses archebu. Bydd yr wybodaeth fydd gennym yn gywir a chyfredol. Gallwch wirio'r wybodaeth rydym yn ei gadw amdanoch o fewn dudalen 'fy nghyfrif'.

Bydd yr wybodaeth bersonol yn cael ei gadw yn ddiogel ac yn cyd-fynd gofynion ein polisiau mewnol a gofynion y gyfraith.