categorïau
 
oedran

Chwilio am eitem yn ôl oedran:

 

Iaith/language

basged

Nifer o eitemau: 0

Mae'r fasged yn wag

 

Siopa'n ddiogel


Rydym yn derbyn y cardiau canlynol:

Payments we accept

Cwestiynau

Beth yw'r opsiynau postio?
Gallwch un ai ddewis talu am gludiant (gweler manylion wrth dalu)
neu gallwch ddod i swyddfa Mudiad Meithrin yn Aberystwyth i gasglu'r archeb
Os ydych yn byw tu allan i'r Deyrnas Unedig cysylltwch a ni i drefnu postio arbennig

Oes modd dychwelyd nwyddau?
Oes, cysylltwch gyda Siop Dewin a Doti ar e-bost post@siopdewinadoti.cymru. Nodwch yn glir y rhesymau dros eu dychwelyd, paciwch nhwn ofalus, a dychwelwch y pecyn ir cyfeiriad isod:

Siop Dewin a Doti, Y Ganolfan Integredig, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD Argymhellwn eich bod yn defnyddior gwasanaeth postio wedi ei gofrestru.

Beth os yw'r eitem yn cyrraedd wedi torri?
Gellir dychwelyd unrhyw eitem o fewn 30 diwrnod oi brynu os ywn cyrraedd wedi torri. Mae mwy o wybodaeth ar gael o fewn y dudalen Telerau (ar waelod y dudalen)

Sut mae modd ychwanegu cod gostyngiad i'r archeb?
Os oes gennych god gostyngiad mae angen i chi ei nodi yn y blwch perthnasol wrth i chi dalu am eich nwyddau. Bydd cod gostyngiad cylchoedd meithrin cofrestredig y Mudiad yn cael ei ychwanegu yn awtomatig wrth greu cyfrif.

Oes terfyn i'r nifer o eitemau sy'n gallu cael eu hadio i'r fasged?
Oes yn anffodus. Mae terfyn o tua 60 eitem ar gyfer y fasged. Ar l cyrraedd y terfyn yma bydd angen gosod yr archeb a dechrau ail archeb.